fredag den 26. august 2011

Valg - endelig!

Det er sket! 
Lars Løkke har udskrevet valg - endelig!
Jeg er helt euforisk over muligheden for at sige farvel til denne regering, og over muligheden for at få en ny regering, som kan blive meget rød, hvis alt går godt.
Jeg har nemlig ikke noget imod blokpolitik, sålænge det er min blok der har magten, og jeg vover et lille håb:
Jeg håber at landet ikke længere skal styres primært efter de velhavendes interesser
Jeg håber at landet ikke længere skal styres af frygt for det ukendte
Jeg håber at landet vil begynde at tage ansvar for sig selv, og turde tænke i helt nye baner - socialt og økonomisk
Og så håber jeg egentlig også at mange love, som lømmelpakken og flere integrations"tiltag" bliver rullet tilbage....
Det meste af dette er nok for meget at håbe på lige meget hvad, men jeg er så ovenud lykkelig for, at jeg nu får muligheden for at give min stemme til kende og, forhåbentlig i fællesskab med mange andre, sige klart og tydeligt, at 
"nok er nok" - jeg er SÅ færdig med højreliberal fremmedfjendsk markedstænkning
- Jeg vil have en RØD regering nu! 

Og fordi jeg er så glad, får I lige en sang med på vejen... :-)


Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'. 

Glædelig valgkamp 
  
- Majken


Ingen kommentarer:

Send en kommentar