tirsdag den 2. august 2011

Brat opvågnen


I min morgenrutine indgår: 1) kaffe, 2) mere kaffe, 3) tjekke e-mail og facebook, 4) evt. en kop kaffe til, 5) brusebad og påklædning, hvorefter dagen rigtigt begynder. 
Det er en ganske fast rutine, der giver mig en langsom tilvænning til dagen, og sørger for jeg ikke generer for mange mennesker, før jeg rigtigt er blevet vågen og har genopdaget mine sociale færdigheder... Men nogle dage går der kuk i systemet. Dette er tilfældet idag. 

Under pkt 3 faldt jeg over en artikel fra BT, som en veninde havde linket til på facebook. Den sendte mig uforvarende og ganske brat ind i virkeligheden, en virkelighed som jeg dog med det samme tog afstand til, og forsøgte at reducere til et produkt af min søvnige hjerne. Det var desværre ikke tilfældet. Så nu befinder jeg mig her, vågen før tid et sted mellem pkt. 3 og 4, på grund af denne lille artikel.
Udsagnene fra nazisten i artiklen er i sig selv lige så grusomme som de er tåbelige, men set i lyset af massakren i Norge for ganske nyligt, er det ren og skær vanvid. Lederen af partiet "Danskernes Parti" (!), den 21årige (!) Daniel Carlsen, udtaler blandt andet:

"Danmark er bygget af danskere, og vi mener, 
at forudsætningen for at vi kunne skabe velfærdssamfundet var, 
at vi var danske,og derfor bygger vi vores politik på, 
at der skal være danskere i Danmark."
 
Ååhh.... Allerede her er det bare... skidt. Hvordan kan nationalitet være en kvalitet i sig selv? At man på et givet tidspunkt er bosat på en hvilken som helst geografisk placering, nogen en gang har udråbt til at være "en stat", kan da umuligt sige noget om ens personlige dyder eller anlæg? Svaret er nej, det kan det ikke.
Hvis Daniel Carlsen havde opdaget dette, ville artiklen have været betydeligt kortere. Men han fortsætter ufortrødent ud af sin fejlslutningstangent:
 
"...det er vores tanke, at alle ikke-europæere skal forlade landet."
"Det er sådan, at multietniske samfund skaber ufred og borgerkrige. 
De er uharmoniske."
"Al den snak om at opløse ghettoer er helt forfejlet. Den tanke går på, at få de fremmende ud blandt os andre. Det er forfejlet, de skal blive i ghettoen, så balladen ikke går ud over alt mange danskere."

Altså: I kraft af vores nationalitet er vi (danskere) de eneste, der kan finde ud af at udvikle og opretholde en velfærdsstat. Så længe den, vel at mærke, kun består af danskere. Mennesker fra andre lande vil nemlig (i kraft af de "dyder" deres nationalitet har givet dem, som dovenskab, lav IQ og uordentlighed) ødelægge velfærdsstaten og skabe kaos og ufred. 
Jeg synes ikke Daniel Carlsen udviser særlig stor tiltro til den danske velfærd. Jeg er heller ikke sikker på, at han har tænkt dybere over, hvad en velfærdsstat egentlig indebærer. Men vigtigst af alt synes jeg, han udviser åbenbar racisme, i den gammeldags forstand vi kender fra - yes - Nazityskland og fjollede 30'er videnskabsmænd. 
At han overhovedet kan få taletid i et landsdækkende dagblad er beskæmmende. 

På uni formulerede en forelæser engang demokratiets grundregler sådan her: Demokratiet kan indeholde alle, der ikke aktivt modarbejder det. For så ville demokratiet jo modarbejde sig selv. 
(Det samme bør iøvrigt kunne siges om ytringsfriheden: Alle kan ytre sig frit, sålænge de ikke bruger deres ytringsfrihed til at fratage andre deres mulighed, for frit at ytre sig...) 
Jeg synes Daniel Carlsen modarbejder demokratiet, ved at udpege grupper i det danske demokratiske folkestyre, som mindre værd og uegnede til at tage del i landets udvikling.

Jeg håber hans parti flopper voldsomt når det stiller op til kommunalvalget. Hvis ikke det da er blevet politianmeldt inden da.. (kan man politianmelde et parti?)

Puhh.. Så fik jeg luft. Jeg håber nu det er blevet klart for enhver læser at:
1) Racisme er skidt og forkert i enhver målestok.
2) Der er en god grund til min morgenrutine. Jeg bør under ingen omstændigheder engagere mig i verden før efter pkt. 5. Ikke at overholde den regel kan føre til uoverlagte, impulsive, grammatisk ukorrekte udtalelser. 

Men jeg kunne ikke lade være.

- Majken

Ingen kommentarer:

Send en kommentar